Platforma edukacyjna


Do czego służy platforma edukacyjna?

Platformy edukacyjne, to systemy komputerowe pozwalające organizować i wspomagać nauczanie przez Internet. Określamy je także skrótem LMS pochodzącym od angielskiego terminu Learning Management System. Podstawowe zadania tych systemów polegają na gromadzeniu materiałów dydaktycznych, ich organizowaniu i udostępnianiu odbiorcom przez Internet.
Gromadzenie - Materiały dydaktyczne gromadzone na platformie mogą być tworzone w innych systemach i gotowe przesyłane na platformę. Wiele platform jest jednak wyposażonych we własne edytory tekstów, grafiki, stron internetowych — można z nich korzystać, by tworzyć materiały dydaktyczne bezpośrednio na platformie. Dodatkowo, każda z platform ma zazwyczaj własny zestaw "narzędzi" do tworzenia różnorodnych ćwiczeń i aktywności dla uczniów/studentów. Po ich opanowaniu, można tworzyć na platformie ciekawe testy, quizy, konkursy czy inne zadania.
Organizowanie - Ze zgromadzonych materiałów można tworzyć większe jednostki dydaktyczne — kursy. Platforma pozwala stworzyć taki kurs, odpowiednio zaprojektować jego stronę i układ materiałów.
Udostępnianie - Platforma edukacyjna pozwala określić, kto ma dostęp do określonych materiałów i w jakim okresie. Uczestnik-uczeń może z platformy pobierać przeznaczone dla niego materiały, wykonywać ćwiczenia i zgłaszać swoje rozwiązania. Uczestnik-nauczyciel ma wgląd w informacje o pracy ucznia i jego rozwiązania — może je ocenić lub skomentować.
Źródło: "informatyka.wroc.pl"

Inne definicje powiązane z tematem znajdujące się w Wikipedii:
1) e-learning
2) .LRN

Przykładem platformy edukacyjnej wykorzystywanej przez uczniów w naszej szkole jest kurs fizyki ZAMKOR-u.Platforma edukacyjna w projekcie "eSzkoła Moja Wielkopolska"

Jednym z podstawowych działań w projekcie jest wykorzystanie platformy edukacyjnej w celu komunikacji, gromadzenia informacji i pracy grupowej na dokumentach.W prypadku pytań dotyczących projektu proszę o kontakt pod adres email: eszkola2011@gmail.com

Więcej informacji o projekcie znajdziecie na poszczególnych zakładkach i oficjalnej stronie koordynatora projektu www.ofek.pl

Copyright 2011 © by robert.szczotka@liceumkollataj.edu.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.